Privacy Beleid

Voor elk bezoek aan Hoogwonen.amsterdam geldt het onderstaande privacy beleid:

1. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?


De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is HW B.V.  
Vestigingsadres: Trompenburgstraat 2 C
1079 TX Amsterdam
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 86300571 

2. Waarvoor gebruikt HoogWonen uw persoonsgegevens?


Quickscan

 • Als u een aanvraag doet voor een QuickScan, verwerkt HoogWonen uw naam-, adres en woonplaats. Deze gegevens gebruikt HoogWonen om allereerst te controleren of uw pand geschikt ter optimalisatie. Tevens gebruikt Hoogwonen de gegevens om tot een indicatief bod te komen. Als er geen interesse meer is zal HoogWonen uw persoonsgegevens binnen 14 werkdagen verwijderen.

Meeting

 • Als u een meeting plant vragen wij om uw naam, telefoonnummer en emailadres. Wij zullen deze gegevens verwerken en opslaan. Indien na het gesprek geconcludeerd kan worden dat er geen interesse is, verwijdert HoogWonen binnen 14 werkdagen uw gegevens. 

Acquisitie /Winstdeling

 • Indien je uw vastgoed beschikbaar stelt aan HoogWonen of partner wordt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig zodat de notaris die de verkoop zal begeleiden alles in gang kan zetten. Tevens dienen wij namens u alle vergunningsaanvragen in bij de gemeente. 

Cookies

 • HoogWonen maakt gebruik van cookies. Cookies gelden soms als persoonsgegevens. Zie hiervoor ons cookiestatement.

3. Grondslag verwerking gegevens


Voor al het gebruik van persoonsgegevens moet een grondslag bestaan. Deze grondslagen kunnen zijn:

 • U heeft voor het gebruik van de persoonsgegevens toestemming gegeven;
 • Het gebruik van de persoonsgegevens is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren;
 • Het gebruik van de persoonsgegevens is nodig op grond van een wet.

Voor het gebruik van uw gegevens door HoogWonen gelden de volgende grondslagen:

Doeleinde

Grondslag

Quickscan, Meeting

Toestemming

Acquisitie /Winstdeling

Overeenkomst, Wet

Cookies

Toestemming

4. Gebruik persoonsgegevens door derden


HoogWonen deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 • Als u daartoe toestemming heeft gegeven;
 • Voor de uitvoering van uw overeenkomst met HoogWonen, bijvoorbeeld de koopovereenkomst;
 • Indien HoogWonen daartoe wettelijk is verplicht;
 • In het geval van aangifte van fraude;
 • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij;
 • met leveranciers (verwerkers) die voor HoogWonen gegevens verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld hosting bedrijven.

5. Overdracht onderneming


HoogWonen kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een ander bedrijf. In dat geval zullen we ook uw persoonsgegevens aan dat bedrijf geven. We zullen u hierover vooraf informeren. Indien u dat niet wilt, kunt u ons in dat geval vragen uw gegevens te verwijderen.

6. Bewaartermijnen


Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Gegevens die nodig zijn voor de acquisitie van uw ruimtes worden tot 2 jaar na het doen van de acquisitie bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na de bestelling bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens over fraude kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen.

7. Uw rechten


U heeft het recht een overzicht te vragen van uw opgeslagen gegevens. Ook heeft u het recht om te vragen deze gegevens te corrigeren, te beperken, te blokkeren of te wissen. Verder heeft u het recht een elektronische versie op te vragen van uw gegevens om deze ergens anders te kunnen opslaan. Kijk voor meer informatie over uw rechten op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contact


Verzoeken in verband met uw bovenstaande rechten kunt u sturen aan privacy@hoogwonen.amsterdam.
Ook kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijziging van de privacyverklaring


HoogWonen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Indien u bij ons in het systeem staat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.